HomeProjectNieuwbouwproject Nieuwstraat, Ruisbroek
Nieuwbouwproject Nieuwstraat, Ruisbroek

Nieuwbouwproject Nieuwstraat, Ruisbroek

In de Nieuwstraat in Ruisbroek werden eerder 7 verouderde woningen gesloopt om plaats te maken voor 20 nieuwe woonentiteiten. Architectenburo Archiprof en Architectenbureau Dewachter hebben ervoor gezorgd dat het ontwerp van de nieuwe woningen past binnen de wijk. Begin 2023 werden de bouwwerken opgestart.

Het gaat over laagbouw meergezinswoningen met een woning op het gelijkvloers en een duplexwoning op de eerste en tweede verdieping. In totaal zijn er 11 woningen met 1 slaapkamer en 9 met 2 slaapkamers. Samen met de bestaande woningen met 3 slaapkamers wordt er gezorgd voor een mix aan woningtypes in deze wijk. Hierdoor kunnen gezinnen van diverse groottes in deze wijk terecht en zetten we in op levenslang wonen op wijkniveau.

In het project wordt bijzondere aandacht besteed aan een optimale thermische en akoestische isolatie. Er wordt ook voorzien in regenwaterrecuperatie en mechanische ventilatie.

Alle gelijkvloerse woningen zijn specifiek aangepast voor ouderen en rolstoelgebruikers, door onder andere voldoende brede deuren te voorzien, stopcontacten op hoogte, lage drempels, voldoende draairuimte voor rolstoelen,…

Bij de aanleg van de infrastructuur gaat extra aandacht naar het creëren van een kwalitatieve woonomgeving met de nodige aandacht voor het groen in de openbare ruimte. Zo wordt er een binnenplein ontwikkeld met groeneilanden en boomvakken, een fietsenstalling, speelse zitgelegenheden en toch voldoende parkeergelegenheid.

In een eerste fase worden de wooneenheden gebouwd. In een tweede fase worden de infrastructuurwerken voorzien.

Begin 2023 werden de werken (lot bouw) toegewezen aan aannemer Gillion Bouw uit Kontich. Deze bouwwerken werden gestart op 9 februari 2023.