Contract

Je contract is een officieel document en het belangrijkste dat je als huurder hebt. Een huurcontract gaat steeds in op de eerste dag van de maand.

Op de dag van ondertekening van je contract, maken we meteen ook nog een afspraak voor de ingaande plaatsbeschrijving van je woning.

Je betaalt diezelfde dag de waarborg, volgens de mogelijkheden die wettelijk voorzien zijn.

Ondertekening

Het contract wordt ondertekend door de referentiehuurder en diens echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwoner of feitelijke partner. Van zodra het huurcontract geregistreerd is, ontvang je één geregistreerd exemplaar.

Je contract vermeldt onder andere:

  • waar je huurt en vanaf wanneer
  • je (basis)huurprijs, de kosten en lasten

Voor je het contract komt ondertekenen, word je eerst door een medewerker van ons opgebeld om een datum af te spreken. Zorg ervoor dat wij altijd over jouw correcte telefoon- of gsm-nummer beschikken.

Vanaf 1/1/2020 zijn de huurcontracten korter en eenvoudiger. Er komt echter een document bij dat extra uitleg geeft over alle rechten en plichten. Deze rechten en plichten gelden voor alle huurders, ook voor wie al huurder was vóór 1/1/2020.

Je kan deze toelichtingen in de documenten hiernaast bekijken.