Inschrijven

Om een sociale woning te mogen huren moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Leeftijdsvoorwaarde

Je moet meerderjarig zijn om je te kunnen inschrijven

Inschrijving in het bevolkingsregister

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. Iemand die ingeschreven staat in het wachtregister kunnen we niet inschrijven.

Inkomen

We kijken naar het inkomen van het meest recente aanslagbiljet van de toekomstige referentiehuurder en de persoon die er mee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning komt wonen.

Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan:

  • 25.557 euro voor een alleenstaande
  • 27.4698 euro voor een alleenstaande met een handicap
  • 38.335 euro voor alle andere, verhoogd met 2.143 euro per persoon ten lasteIs het in aanmerking genomen inkomen te hoog, maar je huidig inkomen is lager, dan breng je de inkomstenbewijzen van de afgelopen drie maanden mee. Ligt dat inkomen wel onder het barema, dan kunnen wij je inschrijven.

Eigendomsvoorwaarde

De toekomstige referentiehuurder en de persoon die er mee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning komt wonen, mogen geen woning of geen perceel bestemd voor woningbouw bezitten, niet in België en niet in het buitenland. Zelfs als je maar een paar procent volle eigendom of vruchtgebruik bezit, mag dit niet. Je mag ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik gaf, kom je niet in aanmerking.

Kreeg je een woning of bouwgrond door een erfenis of heb je een eigendom met je ex-partner, dan zijn er uitzonderingen mogelijk. Heb je hierover vragen, contacteer ons dan.

Taal en inburgering

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands opgesteld.

Je moet dan ook bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat je onze taal wilt leren. Maar niet alleen jij. Iedereen die bij je komt wonen en ouder is dan 18 jaar, moet voldoende Nederlands spreken.

Na één jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen.

Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?

  1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste.
  2. Is dat niet het geval? Dan kom je naar ons kantoor en doe je een mondelinge taaltest. Spreek je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.
  3. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar organisaties van integratie en inburgering.