Inschrijven

Om een sociale woning te mogen huren moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Leeftijdsvoorwaarde

Je moet meerderjarig zijn om je te kunnen inschrijven

Inschrijving in het bevolkingsregister

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. Iemand die ingeschreven staat in het wachtregister kunnen we niet inschrijven.

Inkomen

We kijken naar het inkomen van het meest recente aanslagbiljet van de toekomstige referentiehuurder en de persoon die er mee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning komt wonen.

Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan (bedragen 2024):

  • 29.515 euro voor een alleenstaande
  • 31.987 euro voor een alleenstaande met een handicap
  • 44.270 euro voor alle andere, verhoogd met 2.475 euro per persoon ten laste. Is het in aanmerking genomen inkomen te hoog, maar je huidig inkomen is lager, dan breng je de inkomstenbewijzen van de afgelopen drie maanden mee. Ligt dat inkomen wel onder het barema, dan kunnen wij je inschrijven.

Jouw vermogen wordt via een middelentoets nagegaan. Het is een nieuwe inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde, die geldt voor (potentiële) kandidaat-huurders vanaf 1 januari 2024. Bij inschrijving moeten kandidaat-huurders een verklaring op eer ondertekenen.

Jouw vermogen of de positieve saldi op spaar-, betaal-, termijn- en effectenrekeningen zal bij toewijzing nagegaan worden door de woonmaatschappij. Deze mogen de inkomensgrenzen niet overstijgen.
Zittende huurders moeten niet aan deze voorwaarde voldoen, ook niet als ze verhuizen naar een andere sociale woning.

Eigendomsvoorwaarde

De toekomstige referentiehuurder en de persoon die er mee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning komt wonen, mogen geen woning of geen perceel bestemd voor woningbouw bezitten, niet in België en niet in het buitenland. Zelfs als je maar een paar procent volle eigendom of vruchtgebruik bezit, mag dit niet. Je mag ook geen woning of bouwgrond in erfpacht of opstal hebben of gegeven hebben. Ook als je een woning of bouwgrond in vruchtgebruik gaf, kom je niet in aanmerking.

Kreeg je een woning of bouwgrond door een erfenis of heb je een eigendom met je ex-partner, dan zijn er uitzonderingen mogelijk. Heb je hierover vragen, contacteer ons dan.

Taal en inburgering

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands opgesteld.

De toekomstige referentiehuurder en partner moeten bewijzen dat ze Nederlands spreken of dat ze onze taal willen leren.

Na twee jaar sociaal huren moet je verplicht het niveau A2 Nederlands kunnen. Bij twijfel kan er een sneltest Nederlands afgenomen worden na één jaar huren.

Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?

  1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste.
  2. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar organisaties van integratie en inburgering.

Inschrijven bij VDAB

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle niet-beroepsactieve huurders met arbeidspotentieel zich inschrijven bij VDAB. Dit geldt ook voor zittende huurders.

Lees hier nog meer.