HomeIk ben huurderWijziging gezinssituatie

Wijziging gezinssituatie

Verandert de samenstelling van je gezin? Komt er een kind bij? Komt er iemand bij je inwonen? Verlaat er een gezinslid de woning?

Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte!

Geboorte van een kind

De geboorte van een kind binnen je gezin meld je steeds bij de huisvestingsmaatschappij. Je bezorgt ons hiervoor het geboortebewijs of een nieuw attest van gezinssamenstelling (kan je vragen op het gemeentehuis). Het kind zal voor de berekening van de huurprijs recht geven op de gezinskorting vanaf 1 januari van het volgende jaar.

Huwelijk of samenwonen: een nieuw familielid of partner

Als je een familielid of een partner wil laten inwonen, moet je een schriftelijke aanvraag indienen. Je kan hiervoor het formulier ‘Aanvraag bijwoonst’ gebruiken dat je binnenbrengt op ons kantoor.

We zullen dan de toelatingsvoorwaarden controleren en nagaan of je woning niet overbezet is. De persoon mag ingeschreven worden op je adres als je van ons schriftelijke toestemming kreeg.

Als deze persoon een inkomen heeft, zullen we je huurprijs herberekenen. De nieuwe huurprijs zal ingaan op de eerste van de maand na de gezinsuitbreiding.

Let op: als je geen goedkeuring krijgt en je laat de persoon toch inwonen, kan je huurcontract opgezegd worden!

Nieuw:

Als een echtgenoot of wettelijke partner na de start van de huurovereenkomst wil toetreden, dan moet hij/zij samen met de referentiehuurder voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden, ook aan de inkomensvoorwaarde. Voldoen jullie samen niet, kan de echtgenoot of wettelijke partner niet toetreden!

Als je een feitelijke partner hebt die pas na de start van de huurovereenkomst komt inwonen, dan wordt hij/zij pas huurder na 1 jaar bijwonen. Die persoon kan pas huurder worden als jullie op dat moment samen voldoen aan alle voorwaarden. Voldoen jullie niet, dan zal jouw feitelijke partner de woning moeten verlaten. Let wel: het inkomen van de feitelijke partner wordt vanaf het begin van de bijwoonst meegeteld voor het berekenen van de huurprijs.

Tijdelijke bijwoonst

Als je iemand tijdelijk laat inwonen zonder dat deze persoon de intentie heeft om duurzaam in je woning te blijven wonen, moet je ons dit ook melden.

Het gaat dan, bijvoorbeeld, om iemand die nog geen uitsluitsel heeft over de vraag of hij een verblijfsvergunning zal krijgen (inschrijving in het wachtregister voor vreemdelingen). Ook tijdelijke opvang van een familielid dat tijdelijk zonder woonst zit, is mogelijk.

Je kan toestemming vragen door middel van het formulier ‘Aanvraag bijwoonst’. Je moet op voorhand aangeven hoe lang deze persoon bij jou zal inwonen. In geval van tijdelijke bijwoonst wordt de huurprijs niet herberekend.

De bijwoonst zal enkel toegestaan worden als je woning daardoor niet overbezet wordt.

Let op: als je geen goedkeuring krijgt en je laat de persoon toch inwonen, kan je huurcontract opgezegd worden!

Vertrek familielid of partner

Wanneer je partner of een gezinslid je gezin verlaat, meld je dit tijdig.

Als je partner of een gezinslid dat ouder dan 18 jaar is de woning verlaat, vul je het formulier ‘eenzijdige opzeg’ in. Als een persoon jonger dan 18 jaar de woning verlaat, bezorg je ons een nieuw attest van gezinssamenstelling.

Als de persoon die de woning verlaat een inkomen had, wordt je huurpijs aangepast op de eerste van de maand na ontvangst van de nodige documenten.

Overlijden

Wanneer één van de bewoners overlijdt, bezorg je ons een overlijdensattest.

Indien de overledene een inkomen had dat werd meegerekend voor de huurprijs, zal je huurprijs aangepast worden op de eerste van de maand na het overlijden.

Als de laatste huurder overlijdt, dan zal de huurovereenkomst automatisch stoppen. Dit gebeurt op het einde van de tweede maand na het overlijden. Blijven er nog bijwoners achter, zoals bijvoorbeeld kinderen, dan mogen zij nog minstens 6 maanden in de woning blijven wonen. Zij moeten dan wel een nieuwe overeenkomst afsluiten met Woonveer Klein-Brabant.