HomeProjectGeplande projecten 2021-2022

Geplande projecten 2021-2022

Op de planning van Woonveer staat verschillende andere projecten. Zij zijn momenteel in ontwerpfase.

  • Tashorik te Breendonk (16 wooneenheden voor verhuur)
  • Vrijhalsweg te Breendonk (5 wooneenheden voor verhuur)
  • Kuipersweg te Ruisbroek (4 wooneenheden voor verhuur)
  • Nieuwstraat te Ruisbroek (sloop 7 woningen – vervangbouw naar 20 wooneenheden)
  • Pastoor Huveneerstraat – Kon. Astridlaan te Wintam (vervangbouwproject)

**********

Voor de projecten Tashorik, Vrijhalsweg en Kuipersweg werd in juli 2021 het schetsontwerp voorgelegd aan het lokaal woonoverleg van de gemeente Puurs-Sint-Amands, die de zogenaamde ‘beleidstoets’ uitvoerde.

Omdat onze projecten gefinancierd worden met renteloze leningen, die toegekend worden door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), legt het dossier vanaf de aanstelling van de ontwerper dan ook een hele administratieve weg af, die meerdere jaren duurt : van een schetsontwerp via een voorontwerp tot een volledig uitvoeringsdossier. Na een open aanbesteding kan de uitvoering van de werken gegund worden aan een aannemer.

Binnenkort wordt voor deze 3 projecten de omgevingsvergunning aangevraagd.

**********

Het dossier Koningin Astridlaan – Pastoor Huveneerstraat te Wintam kent reeds een hele voorgeschiedenis.

Woonveer heeft het voornemen om op deze site een vervangbouwproject te realiseren.

De voorbije jaren werd onderzocht of naastgelegen woningen verworven konden worden. In samenwerking met de afdeling Vastgoedtransacties (Vlaamse overheid) werden sindsdien 6 woningen aangekocht. Van zodra de definitieve projectsite afgebakend is, zal het ontwerpteam aangesteld worden.

In functie van de opmaak van een stedenbouwkundige studie hechtte het college van burgemeester & schepenen van Bornem in juli 2021 haar goedkeuring aan de startnota en in augustus startte de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) de offertevraag op met het oog op de aanstelling van de stedenbouwkundig ontwerper.

Op korte termijn plant Woonveer de sloop van de woningen Kon. Astridlaan 90-92-94-96 & P. Huveneerstraat 9-11-13-15-17-19-21-23. In augustus leverde het college van burgemeester & schepenen hiervoor de omgevingsgunning af.

Eind augustus bezorgde ontwerper SAN-CMU het aanbestedingsdossier, zodat de prijsvraag begin september zal opgestart worden.