HomeProjectProject Tashorik in Breendonk

Project Tashorik in Breendonk

Op de planning van Woonveer staat verschillende andere projecten in Puurs-Sint-Amands. Zij zijn momenteel in ontwerpfase.

  • Tashorik te Breendonk (16 wooneenheden voor verhuur)

Voor het project Tashorik werd in juli 2021 het schetsontwerp voorgelegd aan het lokaal woonoverleg van de gemeente Puurs-Sint-Amands, die de zogenaamde ‘beleidstoets’ uitvoerde.

Omdat onze projecten gefinancierd worden met renteloze leningen, die toegekend worden door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), legt het dossier vanaf de aanstelling van de ontwerper dan ook een hele administratieve weg af, die meerdere jaren duurt : van een schetsontwerp via een voorontwerp tot een volledig uitvoeringsdossier. Na een open aanbesteding kan de uitvoering van de werken gegund worden aan een aannemer.

Binnenkort wordt voor dit project de omgevingsvergunning aangevraagd.

**********