HomeIk ben huurderBerekening van de huishuur

Berekening van de huishuur

De huishuur berekenen we ieder jaar opnieuw. De manier waarop we de huurprijs van je sociale woning berekenen, wordt bepaald door de Vlaamse Regering.

Vanaf 1 januari 2020 berekenen we de huurprijs van je woning op basis van 5 elementen.

Inkomen

Hoeveel huur je elke maand betaalt, hangt vooral af van je inkomen. Vanaf 1/1/2020 berekenen we je inkomen op een andere manier.

Van wie telt het inkomen mee?

Vanaf 1/1/2020 houden we rekening met het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden. Inkomens van ouders, grootouders, broers, zussen, kinderen ouder dan 18 jaar,… die bij je wonen, tellen mee voor de berekening van je huurprijs. Ook als dit personen met een handicap zijn. Enkel het inkomen van meerderjarige kinderen waarvoor je nog kinderbijslag krijgt, tellen we niet mee.

Welk inkomen telt mee?

Vanaf 1/1/2020 kijken we naar wat je verdiende in het jaar waarop je meest recente aanslagbiljet betrekking heeft. Dat noemen we het referentie-inkomen.
Enkel als jij en jouw gezin geen referentie-inkomen hebben, kijken we naar jullie huidige inkomen.

De inkomensgrenzen

We kijken ook naar de inkomensgrenzen om jouw huurprijs te berekenen. Vanaf 1/1/2024 zijn de inkomensgrenzen:

 • voor een alleenstaande: 29.515 euro
 • voor een alleenstaande met een handicap: 31.987 euro
 • voor alle anderen: 44.270 euro.
  • Per persoon ten laste tel je er 2.475 euro bij. Een persoon ten laste is een kind of een persoon met een handicap.

Verdien je minder dan de inkomensgrens?

We delen jouw geïndexeerde inkomen door 54.

Verdien je meer dan de inkomensgrens?

Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 53, 52 of 51.

Marktwaarde van de woning

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt.

Vanaf 1/1/2020 bepalen we de waarde van je woning aan de hand van de sociale huurschatter, een objectief schattingsmodel van Wonen Vlaanderen. Op basis van een aantal woningkenmerken (ligging van de woning, bouwjaar, aantal slaapkamers,…) wordt een zo juist mogelijke waarde van de woning vastgelegd.

Elke woning heeft ook een basishuurprijs (gelijk aan de marktwaarde) en een minimumhuurprijs.

De minimumhuurprijs voor woningen met een lagere marktwaarde is lager dan de minimumhuurprijs voor woningen met een hogere marktwaarde.

Afhankelijk van je inkomen, betaal je een huurprijs tussen de minimumhuurprijs en de basishuurprijs. Je betaalt dus nooit minder dan de minimumhuurprijs en nooit meer dan de basishuurprijs van de woning.

Voor woningen met een lagere marktwaarde, krijg je als huurder ook een patrimoniumkorting op je huurprijs. Afhankelijk van de marktwaarde bedraagt de patrimoniumkorting tussen 0 en 144 euro. Hoe lager de marktwaarde van je woning, hoe hoger de patrimoniumkorting.

Aantal personen ten laste

Voor elke persoon ten laste krijg je een korting. Een persoon ten laste is een kind waarvoor je kinderbijslag krijgt of een persoon met een handicap. In 2020 bedraagt de normale gezinskorting 22 euro per persoon ten laste.

Opmerkingen:

 • Als je kind officieel op jouw adres woont en je kinderbijslag ontvangt, krijg je 22 euro korting.
 • Voor kinderen ten laste die een handicap van meer dan 66% hebben, is er een dubbele gezinskorting namelijk 44 euro.
 • Als je kind niet officieel op jouw adres woont, maar het verblijft regelmatig bij jou (co-ouderschap, bezoekrecht,..) krijg je de helft van de korting: 11 euro. Om deze korting te krijgen moet je een door beide ouders ondertekende verklaring op eer over de omgangsregeling bezorgen.

Energieprestatie woning

Als wij extra geld hebben geïnvesteerd om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie en bespaar je op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

Hoe groot deze toeslag is, hangt af van hoeveel energie jij minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen wij volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde.

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op die manier is deze toeslag een eerlijk bedrag dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

Herberekening van je huur in de loop van het jaar

Als jouw gezin (alle inwoners samen!) op dit ogenblik minder verdient dan het referentie-inkomen, kom je in aanmerking voor een herberekening van je huishuur. Voorwaarde is dat het gezamenlijk inkomen minstens 20% lager is dan het referentie-inkomen. Een herberekening moet je zelf aanvragen en je moet hiervoor een aantal documenten binnenbrengen, afhankelijk van jouw situatie:

 • Je huidige inkomsten zijn verminderd:
  • loonbrieven van de laatste 3 maanden (van alle gezinsleden met een inkomen)
  • attest van RVA – bijpassing vergoeding deeltijds werkregime
  • ingeval van ziekte, werkloosheid, invaliditeit: een attest van de mutualiteit, vakbond of bewijs van invaliditeit van de laatste 3 maanden
 • Brugpensioen:
  • een attest van uw vakbond
  • loonbrieven van de laatste 3 maanden van de bijpassing van je werkgever
 • Pensioen:
  • de pensioenstrook

Als wij je huur aanpassen, moet je je inkomen na 6 maanden opnieuw bewijzen (behalve bij pensioen).

We sturen je een herinnering als je de documenten opnieuw moet binnenbrengen.

Als je niet reageert op deze herinneringsbrief, dan berekenen wij je huur op basis van het referentie-inkomen.