Wachttijden

De wachttijden voor een sociale woning kunnen oplopen tot jaren. Een gemiddelde wachttijd bepalen is niet eenvoudig. Dit hangt af van het aantal opzeggingen, het aantal beschikbare woningen en de woningkeuze die je als kandidaat-huurder opgeeft.

Als je de keuze van je wijken of je type woonst beperkt, dan neemt je wachttijd toe.

De regel is dat wie eerst ingeschreven is, ook als eerste een aanbod van een woning krijgt wanneer een woning vrijkomt die aangepast is aan de grootte van het gezin.

Maar er zijn heel wat uitzonderingen in de wetgeving. Dat wil zeggen dat er kandidaten zijn die toch eerst een aanbod van ons zullen krijgen, ook al zijn ze later dan jou ingeschreven. Deze kandidaten moeten dan wel aan strikte voorwaarden voldoen.

De wet bepaalt de voorrangsregels. Je vindt alle voorrangsregels terug in het intern huurreglement van Woonveer dat je hiernaast kan raadplegen.