Verzekering

Woonveer heeft een gecombineerde brandpolis afgesloten die het gebouw waarin je woont verzekert voor de volgende risico’s:

  • brand en aanverwante gevaren
  • storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk
  • waterschade
  • glasverzekering (kunstglas uitgesloten)
  • rechtsbijstand
  • natuurrampen

Deze verzekeringspolis bevat een clausule  ‘afstand van verhaal ten voordele van de huurders’  (het geval van kwaadwilligheid uitgesloten).

Dit wil zeggen dat de verzekeringsmaatschappij de vergoeding voor de schade aan het gebouw aan Woonveer zal uitbetalen en niet aan de huurder zal vragen om de schade te vergoeden (tenzij de huurder de schade bewust heeft veroorzaakt).

In de polis is ook  ‘het verhaal van derden voor gedekte schade ontstaan door het gebouw en waarvoor de huurder aansprakelijk is’ verzekerd ten voordele van de huurder. Dit wil zeggen dat, als derden (bijvoorbeeld buren) schade hebben geleden die door de brandpolis gedekt is, de verzekeringsmaatschappij deze zal vergoeden (het geval van kwaadwilligheid is uitgesloten).

De huurder verbindt zich er toe bij een Belgische of in België erkende verzekeringsmaatschappij een verzekering voor zijn inhoud af te sluiten.

Onder ‘inhoud’ verstaan we:

  • je inboedel = meubelen, elektrische toestellen, kleding,… Ook de waarde van schilder- en behangwerken valt hieronder.
  • vaste installaties : bijvoorbeeld een schotelantenne, zonwering, tuinhuis, …

Ook jouw verzekering moet een  ‘afstand van verhaal’  met betrekking tot de inboedel hebben.

Je bent als huurder verplicht om bij elke vraag van Woonveer een afschrift van de polis en het bewijs van betaling van de premie voor te leggen.