HomeProjectKon. Astridlaan – P. Huveneerstraat in Wintam – sloopwerken
Kon. Astridlaan – P. Huveneerstraat in Wintam – sloopwerken

Kon. Astridlaan – P. Huveneerstraat in Wintam – sloopwerken

Het dossier Koningin Astridlaan – Pastoor Huveneerstraat te Wintam kent reeds een hele voorgeschiedenis.

Woonveer heeft het voornemen om op deze site een vervangbouwproject te realiseren.

De voorbije jaren werd onderzocht of naastgelegen woningen verworven konden worden. In samenwerking met de afdeling Vastgoedtransacties (Vlaamse overheid) werden sindsdien 6 woningen aangekocht. Van zodra de definitieve projectsite afgebakend is, zal het ontwerpteam aangesteld worden.

In functie van de opmaak van een stedenbouwkundige studie hechtte het college van burgemeester & schepenen van Bornem in juli 2021 haar goedkeuring aan de startnota en in augustus startte de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) de offertevraag op met het oog op de aanstelling van de stedenbouwkundig ontwerper.

In februari en maart 2022 werden de woningen Kon. Astridlaan 90-92-94-96 & P. Huveneerstraat 9-11-13-15-17-19-21-23 gesloopt door “Sloopwerken F. De Boeck” uit Dendermonde. In augustus leverde het college van burgemeester & schepenen hiervoor de omgevingsgunning af.