HomeIk wil kopenInschrijven als kandidaat koper

Inschrijven als kandidaat koper

Wil je meer informatie?

Maak een afspraak met een van onze medewerkers en we helpen je graag verder.

Wat breng je mee?

Wanneer je een afspraak hebt gemaakt, breng je volgende documenten mee:

  • Het meest recent beschikbare aanslagbiljet van de personenbelasting.
  • Indien netto-belastbaar inkomen lager is dan 11.337 EUR ook de inkomstenbewijzen van de 3 laatste maanden (loonfiches en/of andere bewijzen).
  • Documenten die niet-belastbare inkomens betreffen, zoals inkomsten afkomstig van OCMW, mutualiteit,…
  • Eventueel een attest van onteigening, ongeschiktheidsverklaring, onbewoonbaarverklaring van je eigen woning.
  • Bij echtscheiding: attest van notaris/advocaat met vermelding van inleiding echtscheiding + eventueel dat eigendom zal overgenomen worden door ex-partner of verkocht zal worden.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 EUR voor het register KLEIN-BRABANT. Je betaalt dit cash.

Het inschrijvingsgeld kan later worden terugbetaald als:

  • je je kandidatuur annuleert. Dit moet schriftelijk gebeuren;
  • je een woning wordt toegewezen en je de eenzijdige belofte van aankoop hebt getekend;
  • je op het ogenblik van de toewijzing niet meer voldoet aan de eigendoms- of inkomensvoorwaarde;
  • als je op het ogenblik van de actualisatie niet meer voldoet aan de inkomensvoorwaarden.