HomeProjectIsolatie daken – “Design & Insulate”
Isolatie daken – “Design & Insulate”

Isolatie daken – “Design & Insulate”

In 2022 werd in Puurs een eerste isolatieproject gestart in het kader van het programma “Design & Insulate”. In 2023 en 2024 worden nog tal van woningen aangepakt.

Het startschot werd in 2022 gegeven met de isolatie van de daken van 12 bejaardenwoningen in het Merkenveld in Puurs. Het ging over het na-isoleren van daken met PUR-isolatieplaten en de vervanging van de dakbedekking, de afbraak van bovendakse schouwen en het plaatsen van nieuwe dakdoorvoeren in deze woningen (complex 404).

De werken werden uitgevoerd door de firma Zolderse Dakprojecten uit Lummen. De firma Air Consult werd aangesteld om in de woningen aanpassingen door te voeren aan de rookgasafvoer van de centrale verwarming.

Deze werken maakten deel uit van het programma “Design & Insulate” van het agentschap Wonen in Vlaanderen. Om in te spelen op de energetische uitdagingen organiseerde dit agentschap in 2021 een groepsaankoop voor de vernieuwing en isolatie van daken en gevels van sociale huurwoningen. De werken in Merkenveld pasten in dit programma.

In 2023 en 2024 worden nog tal van andere woningen en appartementen met plat dak geïsoleerd in het kader van dit programma:

  • Eikenlaan in Bornem (appartementen en bejaardenwoningen)
  • Wilgenlaan in Branst (bejaardenwoningen)
  • Flierke en Merkenveld in Puurs (woningen)
  • Pastoor Ceulemansstraat in Oppuurs (woningen)