HomeProjectIsolatie daken Merkenveld in Puurs
Isolatie daken Merkenveld in Puurs

Isolatie daken Merkenveld in Puurs

In februari 2022 werd gestart met de isolatie van de daken van 12 bejaardenwoningen in het Merkenveld te Puurs. Het gaat over het na-isoleren van daken en vervanging dakbedekking, de afbraak bovendakse schouwen en het plaatsen van nieuwe dakdoorvoeren in deze woningen (complex 404).

De werken worden uitgevoerd door de firma Zolderse Dakprojecten uit Lummen. De firma Air Consult werd aangesteld om in de woningen aanpassingen door te voeren aan de rookgasafvoer van de centrale verwarming.

In een latere fase (wellicht pas 2023) wordt (in chronologische volgorde) ook de buitenschrijnwerkerij (ramen & deuren) vervangen en worden de gevels geïsoleerd (cf. de gevels worden voorzien van een nieuwe bekleding).

Om in te spelen op de energetische uitdagingen organiseerde de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) in 2021 onder de naam Design & Insulate een groepsaankoop voor de vernieuwing en isolatie van daken en gevels van sociale huurwoningen. De werken in Merkenveld passen in dit programma.