HomeIk ben huurderSociale dienst

Sociale dienst

De sociale dienst van Woonveer biedt een klankbord voor nieuwe en bestaande huurders.

Met nieuwe huurders wordt er na 3 maanden contact opgenomen om te kijken of ze al goed geïnstalleerd zijn in de woning en in de buurt. Daarbij worden ook nog even de belangrijkste afspraken uit de huurovereenkomst en het reglement van inwendige orde overlopen.

Daarnaast zet de sociale dienst zich ook in voor het welbevinden en aangenaam samenleven van al onze huurders in elke buurt. Huurders kunnen contact opnemen met de sociale dienst als het samenleven met de buren niet goed verloopt: geluidsoverlast, overhangende takken van een boom, onenigheid over het onderhoud van gemeenschappelijke delen,… De sociale dienst biedt een luisterend oor en treedt eventueel als bemiddelaar op.