HomeIk wil verhurenEinde van de huurovereenkomst

Einde van de huurovereenkomst

Het contract dat je afsluit met onze sociale woonmaatschappij valt onder het Vlaams Woninghuurdecreet. Dat betekent dat de opzegmogelijkheden die de wet voorziet ook van toepassing zijn op het huurcontract tussen jou en onze sociale woonmaatschappij.

In deze toelichting lees je welke opzegmogelijkheden je als eigenaar en de sociale woonmaatschappij als huurder heeft.

Als jij of onze sociale woonmaatschappij het huurcontract opzegt, dan contacteert onze sociale woonmaatschappij jou voor het opmaken van een uittredende plaatsbeschrijving en het overhandigen van de sleutels.

Bij de uittredende plaatsbeschrijving vergelijken we de staat van de woning met die van bij de start. We bekijken samen met jou welke zaken beschadigd zijn en of dit het gevolg is van huurschade of normale slijtage. Zo weet onze sociale woonmaatschappij welke zaken we nog moeten herstellen of aan jou vergoeden.

Aan het einde van de opzegperiode geeft onze sociale woonmaatschappij je de sleutels van de woning terug. Daarmee komt dan echt een einde aan de huurovereenkomst. Jijzelf en de sociale woonmaatschappij hebben vanaf dan geen rechten of verplichtingen meer tegenover elkaar.