HomeKlachten

Klachten

Heb je een klacht over onze dienstverlening of over een bepaalde dienst? Bezorg ons jouw klacht. We zoeken samen een oplossing.
Je kan je klacht indienen per e-mail info@woonveer.be of per brief.
We sturen je binnen de tien dagen een ontvangstbevestiging. Je krijgt je antwoord maximaal 45 dagen nadat je van ons een ontvangstbevestiging ontving.

Ben je niet tevreden met de oplossing die wij jou bieden, nadat je de klacht bij ons indiende? Dan kan je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.
De Vlaamse Ombudsdienst zal pas in actie treden als je eerst de nodige stappen ondernam om jouw klacht met ons zelf te bespreken.

Je bereikt hen:

 • per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams Ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
 • via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
 • via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700

Ben je nog niet akkoord met een beslissing van onze maatschappij? Dan kan je in een derde stap de toezichthouder contacteren.

Je kun dit alleen over een aantal van onze beslissingen, namelijk:

 • Over een toewijzing van een sociale woning aan een andere kandidaat-huurder.
 • Om geen rekening te houden met je actueel besteedbaar inkomen, wanneer je in collectieve schuldenregeling of budgetbemiddeling of -beheer bent.
 • Om je geen versnelde toewijzing toe te staan.
 • Om je te schrappen als kandidaat-huurder uit het register.
 • Om je een toewijzing van een sociale woning te weigeren.
 • Om je niet in te schrijven in het inschrijvingsregister of je niet te laten toetreden tot de huurovereenkomst.
 • Om jouw voorkeuren te weigeren qua woning, ligging,…
 • Om je niet op te nemen voor de huurpremie.
 • Om jouw redenen om een aanbod te weigeren als ongegrond te beschouwen.

Dan contacteer je de toezichthouder om ‘verhaal’ aan te tekenen:

Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling Toezicht
Havenlaan 88 bus 22
1000 Brussel