HomeKlachten

Klachten

Zit je met een vraag of een probleem in verband met de huur of de woning? Bespreek dit dan met de technische dienst of de dienst klantrelaties.

Heb je echter een klacht over onze dienstverlening of over een bepaalde dienst dan kan je dit melden aan Woonveer. Je kan je klacht indienen per e-mail  info@woonveer.be of per brief.

Woonveer werkt volgens een strikte klachtenprocedure voor het behandelen en oplossen van klachten. Na ontvangst van de klacht sturen we je binnen de tien dagen een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt de klacht intern met de betrokken diensten onderzocht. Maximaal 45 dagen na het indienen van de klacht ontvang je van Woonveer een gemotiveerd antwoord.

Ben je niet tevreden met de oplossing die wij jou bieden, nadat je de klacht bij ons indiende? Dan kan je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.
De Vlaamse Ombudsdienst zal pas in actie treden als je eerst de nodige stappen ondernam om jouw klacht met ons zelf te bespreken.

Je bereikt hen:

 • per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams Ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
 • via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
 • via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700

Ben je nog niet akkoord met een beslissing van onze maatschappij? Dan kan je in een derde stap de toezichthouder contacteren.

Je kun dit alleen over een aantal van onze beslissingen, namelijk:

 • Over een toewijzing van een sociale woning aan een andere kandidaat-huurder.
 • Om geen rekening te houden met je actueel besteedbaar inkomen, wanneer je in collectieve schuldenregeling of budgetbemiddeling of -beheer bent.
 • Om je geen versnelde toewijzing toe te staan.
 • Om je te schrappen als kandidaat-huurder uit het register.
 • Om je een toewijzing van een sociale woning te weigeren.
 • Om je niet in te schrijven in het inschrijvingsregister of je niet te laten toetreden tot de huurovereenkomst.
 • Om jouw voorkeuren te weigeren qua woning, ligging,…
 • Om je niet op te nemen voor de huurpremie.
 • Om jouw redenen om een aanbod te weigeren als ongegrond te beschouwen.

Dan contacteer je de toezichthouder om ‘verhaal’ aan te tekenen:

Wonen in Vlaanderen, afdeling Toezicht
Havenlaan 88 bus 40
1000 Brussel

mail: toezicht.wonen@vlaanderen.be

website: https://www.vlaanderen.be/sociaal-woonbeleid/werking-woonmaatschappij/toezicht