Toewijzing

Op basis van je keuzes (type woning, gemeente) kom je op een wachtlijst voor deze verschillende types van woningen.

Als je aan de beurt bent voor een woning en je dossier is in orde, dan krijg je van ons een brief. Wanneer je tijdig op de brief reageert, mag je naar de woning gaan kijken.

Is die woning op dat moment nog bewoond, dan maakt onze medewerker een afspraak tussen jou en de bewoner om een tijdstip vast te leggen. Is die woning niet bewoond, dan gaat een medewerker van Woonveer met jou naar de woning kijken.

Binnen de twee weken moet je dan laten weten wat je beslist.

Je bent tevreden met het aanbod en wilt de woning huren.

Dan kom je na afspraak naar het kantoor. We bespreken dan samen de verdere stappen.

Je vindt de woning niet goed en weigert ze.

Dat kan je slechts één keer doen. Als je weigert, dan krijg je ten vroegste 3 maanden later een nieuw aanbod, tenzij je op papier meldt dat we je sneller een andere woning mogen aanbieden.

Weiger je ook een tweede aanbod? Dan schrappen we je inschrijving. Als je dan nog bij Woonveer wilt huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen en achteraan op de wachtlijst beginnen.

Je wil de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet. Bijvoorbeeld: je verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis, je hebt net een private huurovereenkomst afgesloten of je staat voor een gezinshereniging. Dit zijn redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Als je dat bewijs levert, dan bekijken we of dit een gegronde weigering is of niet.

Reageer je twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we jou van onze wachtlijst.