HomeIk ben huurderRechten en plichten

Rechten en plichten

Als huurder heb je uiteraard een aantal rechten en plichten. Als huurder vind je die onder meer terug in de huurovereenkomst en in de brochure ZieZo!

Nieuw vanaf 1/1/2023

VDAB

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle niet-beroepsactieve burgers met arbeidspotentieel zich inschrijven bij de VDAB.

Je moet je inschrijven bij VDAB als je (nu of in de toekomst):

  • niet werkt (als werknemer of zelfstandige)
  • tussen 18 jaar en 65 jaar bent
  • nog niet bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB

Wie moet zich niet inschrijven bij VDAB?

  • Ontvang je een leefloon van het OCMW? Dan hoef je niets extra te ondernemen. Het OCMW volgt deze stappen dan met je op. 
  • Ben je arbeidsongeschikt, invalide of heb je een erkende handicap? Dan moet je niet voldoen aan deze verplichting. De verhuurder zal dit nagaan.

Deze verplichting geldt voor alle huurders vanaf 1 januari 2023, dus ook voor zittende huurders. Huurders die op 1 januari 2023 al een sociale huurovereenkomst hebben, krijgen drie maanden de tijd (dus tot eind maart 2023) om aan de verplichting te voldoen. Elke nieuwe huurder moet op het moment dat de huurovereenkomst wordt gesloten aan de huurdersverplichting voldoen.

Hoe kan ik inschrijven bij de VDAB? Zie document hiernaast.

TAALKENNIS NEDERLANDS

Vanaf 1 januari 2023 moet een sociale huurder de Nederlandse taal kennen op het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen. Je MOET dit niveau twee jaar na de start van jouw huurovereenkomst behalen.

Wat als je niet voldoet?
Huur je twee jaar en heb je niveau A2 Nederlands niet? Dan kan je bij Woonveer Klein-Brabant uitstel van één jaar vragen. Voldoe je nadien nog niet? Dan kan je een administratieve geldboete krijgen.

Waar kan je Nederlands leren?
Je kan via verschillende scholen en organisaties Nederlands leren. Het agentschap Inburgering en Integratie van de Vlaamse overheid kan je hierover informeren.

Onderhoud van de woning

Op het vlak van je woning en eventuele technische mankementen is er een handige brochure. Deze brochure ZieZo! geeft antwoord op vragen zoals:

  • Wie moet de schade aan mijn woning herstellen?
  • Wie moet herstellingen betalen?
  • Hoe onderhoud ik mijn woning goed?
  • Wat mag ik zelf doen? Wat doet Woonveer?
  • Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder?

Dit boekje is een gids bij het onderhoud van en de herstellingen aan je woning.

Je kreeg een exemplaar van dit boekje bij de ondertekening van het huurcontract maar je kan het ook hier bekijken.