HomeIk ben huurderBeëindigen van de huurovereenkomst

Beëindigen van de huurovereenkomst

Je kan je huurcontract op elk ogenblik opzeggen. Dit doe je door ons een aangetekende brief te sturen waarin je volgende gegevens vermeldt:

 • Datum
 • Je naam
 • Het adres van de huurwoning die je opzegt
 • De begindatum van de opzeg periode (= eerste dag  van de maand volgend op je opzegbrief)
 • Je nieuwe adres
 • Je rekeningnummer (hierop storten we de huurwaarborg terug)
 • Handtekening van alle meerderjarige personen

Je kan ook het formulier “opzeg” gebruiken.

De wettelijke opzegtermijn is 3 maanden en gaat in op de eerste dag van de maand volgend op je opzegbrief.

Bijvoorbeeld: je zegt je woning op 27 april op. Je moet nog huur betalen voor mei, juni en juli (=3maanden). Op 31 juli geef je dan je sleutels af.

Als je verhuist naar een woonzorgcentrum of serviceflat, geldt een verkorte opzegtermijn van 1 maand. Je kan hiervoor het formulier ‘opzeg opname WZC’ gebruiken. Bezorg ons ook een attest van de instelling waar je wordt opgenomen.

Als de laatste huurder overlijdt, dan zal de huurovereenkomst automatisch stoppen. Dit gebeurt op het einde van de tweede maand na het overlijden. Blijven er nog bijwoners achter, zoals bijvoorbeeld kinderen, dan mogen zij nog minstens 6 maanden in de woning blijven wonen. Zij moeten dan wel een nieuwe overeenkomst afsluiten met Woonveer Klein-Brabant.

Belangrijk:

Als maar één meerderjarige persoon de woning verlaat en de anderen in de woning blijven wonen, moet alleen deze persoon opzeggen. Er is dan geen opzegtermijn. Je kan hiervoor het formulier ‘eenzijdige opzegging’ gebruiken (zie wijziging gezinssituaties). De huurprijs zal herberekend worden vanaf de maand die volgt op de opzeg.

Kinderen hebben geen woonrecht: wanneer je als huurder de woning opzegt, zullen ook je kinderen moeten verhuizen. Ook in geval van overlijden van de hoofdhuurder en/of de overblijvende partner, moeten de kinderen binnen de zes maanden de woning verlaten.

Woonveer kan het huurcontract in vijf situaties opzeggen:

 • Als één van de huurders een woning volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verwerft in binnen- of buitenland. De opzegtermijn bedraagt dan 6 maanden.
 • Als één van de huurders een bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik verwerft in binnen- of buitenland. De opzegtermijn bedraagt dan 5 jaar.
 • Als één van de huurders zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder is van een vennootschap waarin hij of zij een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw heeft ingebracht. De opzegtermijn bedraagt dan 6 maanden.
 • Als één van de huurders blijvend zijn verplichtingen als huurder niet nakomt. De opzegtermijn bedraagt dan 3 maanden.
 • Als één van de huurders foute informatie heeft gegeven aan de verhuurder en hierdoor bepaalde voordelen heeft genoten waarop hij eigenlijk geen recht had (zoals bijvoorbeeld een lagere huurprijs of toegang tot een sociale woning). De opzegtermijn bedraagt 3 maanden.

Als Woonveer het huurcontract opzegt, dan geldt dat voor iedereen die in de woning woont.

Praktische afspraken bij een opzeg

Op het ogenblik dat je de woning verlaat, moet je deze volledig poetsen. Dat wil zeggen dat het meubilair (keuken en badkamer), de vloer én het glas van de ramen netjes achtergelaten moeten worden en dat stof- of spinnenwebben van de muren verwijderd zijn. Als we bij de plaatsbeschrijving vaststellen dat je de woning niet hebt gepoetst, dan geven we hiervoor de opdracht aan een poetsfirma. De kosten rekenen we dan door aan jou.

Wij vragen je ook de zolder en kelder leeg te maken en de tuin proper te maken. Bomen die te dicht bij de perceelsgrens staan, moeten gerooid worden (inclusief de wortels) en te hoge bomen moeten ingekort/gesnoeid worden.

Wij vragen je ook de septische put te laten leeg maken en hiervan een bewijs te bezorgen tijdens de plaatsbeschrijving.

Je mag in geen enkel geval je contract voor de aanlevering van drinkwater, elektriciteit en gas laten afsluiten. Als er na het verstrijken van de opzegtermijn nog geen nieuwe huurder bekend is, wordt de rekening immers tijdelijk op naam van onze huisvestingsmaatschappij geopend.

Je moet wel zelf het nodige doen om je telefoonaansluiting en kabeldistributie over te zetten.