Actualisatie

Elk jaar op de verjaardag van de inschrijvingsdatum word je kandidatendossier geactualiseerd in het Centraal Inschrijvingsregister. Dit wil zeggen dat er gecontroleerd wordt of je nog aan de voorwaarden voldoet:

  • valt je inkomen nog onder de inkomensgrens?
  • heb je geen eigendommen?
  • ben je ingeschreven in het bevolkingsregister?

Als je niet meer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, zal je van Woonveer een brief krijgen. Je krijgt dan 30 kalenderdagen de tijd om eventuele nuttige informatie te bezorgen. Als je effectief niet voldoet of niet reageert, zal je geschrapt worden uit het centraal inschrijvingsregister.

Let op: als je 2 jaar niet actief bent geweest in het centraal inschrijvingsregister, zal je ook geschrapt worden als kandidaat-huurder.