Actualisatie

Wij actualiseren de wachtlijst elke twee jaar in de oneven jaren (2017, 2019, 2021). In 2021 wordt de actualisatie uitgesteld omwille van corona.

Dat wil zeggen dat we:

  • alle kandidaten moeten vragen of hun gezinssituatie nog altijd dezelfde is
  • voor alle kandidaten moeten controleren of zij nog voldoen aan de inkomensvoorwaarde
  • alle kandidaten moeten vragen of zij nog ingeschreven willen blijven.

Je krijgt daarvoor als kandidaat-huurder automatisch een formulier naar je thuis gestuurd. Je vult het formulier in en ondertekent het. Je bezorgt het met de nodige attesten aan ons terug. Je krijgt hiervoor een maand de tijd.

Het is heel belangrijk dat je op deze brief antwoordt !

Als je niet binnen de maand antwoordt, dan krijg je een herinneringsbrief. Beantwoord je deze brief ook niet binnen de 15 dagen, dan word je geschrapt als kandidaat en verlies je je plaats op de wachtlijst.

Geef adreswijzigingen zeker goed door aan ons, zodat we jou altijd met onze brieven kunnen bereiken.