HomeOver WoonveerMissie en visie

Missie en visie

Missie

Woonveer Klein-Brabant biedt iedereen die voldoet aan de geldende voorwaarden een betaalbare, kwalitatieve en duurzame huur- en koopwoning aan in de regio Bornem-Puurs-Sint-Amands.

Om deze doelstelling te realiseren werken wij samen met alle betrokken actoren.

Kortom wij willen …

Het aanspreekpunt zijn voor kwaliteitsvol en betaalbaar wonen in Klein Brabant!

Visie

Om onze missie te kunnen realiseren, bouwen we verder op volgende kernbegrippen die de basis zijn van onze visie :

Betaalbaar

In de mate van het mogelijke maken we gebruik van de middelen die het Vlaams Gewest ter beschikking stelt om onze woningen tegen een sociale prijs te verhuren of te verkopen.

Daarenboven dragen we er zorg voor dat we zelf op een kostenefficiënte wijze werken en dit zowel bij het bouwen, verbouwen of onderhouden van woningen als bij onze administratieve dienstverlening.

Kwalitatief wonen

Duurzaam bouwen, verbouwen en renoveren betekent kwaliteit leveren aan onze huurders en kopers maar ook op langere termijn dragen we hierdoor bij aan de betaalbaarheid.

Doordat we daarenboven kunnen rekenen op een eigen hersteldienst, slagen we erin onze klanten binnen de kortst mogelijke termijn op een correcte wijze verder te helpen.

Lokaal

Als sociale woonmaatschappij trachten wij de burgers de mogelijkheid te bieden om in Klein-Brabant lokaal te blijven wonen in elke levensfase.

Zo kan iedereen op maat van zijn/haar eigen behoeften lokaal blijven vertoeven in de eigen en vertrouwde leefomgeving.

Deze lokale verankering wordt nog verder ondersteund door samenwerkingsovereenkomsten met lokale sociale partners en de gemeentebesturen van Bornem en Puurs-Sint-Amands.

Klantgerichtheid

Onze maatschappij is er voor iedereen die op zoek is naar betaalbaar en kwalitatief wonen in Klein Brabant.

We begeleiden kandidaat huurders, huurders en kopers op een eerlijke en correcte wijze met aandacht voor de sociale problematiek.

We zijn aanspreekbaar en gebruiken klare taal.

Daarenboven zijn we bereikbaar via meerdere kanalen (loket, tel, website).