Historiek

2022 … 100 jaar sociale huisvesting in Klein-Brabant

Op 21 september 1922 vond in Sint-Amands de stichtingsvergadering plaats van de plaatselijke samenwerkende maatschappij “Zonnige Woningen”. Zij werd meteen erkend door de “Nationale Maatschappij van goedkope Woningen en Woonvertrekken”. Hiermee was de eerste Klein-Brabantse bouwmaatschappij voor volkswoningen een feit.  

1923: de eerste sociale woningen in de Heidestraat 99-109 in Sint-Amands

De eerste 14 sociale woningen werden gebouwd waarvan 6 aan de Heidestraat en 8 aan de Buisstraat. Deze huizen werden in 1923 voor het eerst verhuurd. De huurprijs voor een hoekhuis bedroeg 48 Belgische Frank en 46 Belgische frank voor een binnenhuis. Later werden deze woningen verkocht aan de zittende huurders. De woningen staan er nog steeds maar zijn ondertussen wel gerenoveerd.

Een jaar later, op 1 januari 1923, werd in Bornem de samenwerkende maatschappij Gezellige Woningen gesticht. In 1926 werden de eerste woningen gerealiseerd aan de Nieuwe Kouterstraat, Lindestraat en Dageraadplaats. De grootste realisaties in Bornem zijn de Tijpelwijk in de jaren 60 (400 woningen) en het Mouterijproject.  

Nieuwe Kouterstraat
Nieuwe Kouterstraat in Bornem © Bornem Nieuws

Na de tweede wereldoorlog, meer bepaald in 1949 werd door alle gemeenten van Klein-Brabant de Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom “Klein-Brabant” opgericht. Deze maatschappij had als doel het “productief maken van kleine landeigendommen, tuinen en kleine culturen” en dit in heel Klein-Brabant.

Op 19 oktober 1951, werd de Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken “Eigen Woning” opgericht in de gemeente Ruisbroek. Eigen Woning startte de bouw van woningen in Ruisbroek (Nieuwstraat) maar ook in de gemeenten Breendonk en Hingene. Deze eerste woningen werden inmiddels  gesloopt om plaats te maken voor een nieuw project.

In 1988 sloot de “Regionale Bouwmaatschappij van Puurs” (gesticht in 1956) aan bij Eigen Woning. De fusievennootschap breidde zo uit met woonwijken in Puurs (Flierke en Boudewijnhof), Kalfort (Fabiolapark), Liezele (Verberdestede) en Oppuurs. In 1995 werd ook “Zonnige Woningen” overgenomen en verkreeg Eigen Woning ook woningen in Sint-Amands, Mariekerke en Lippelo. Op dat ogenblik had Eigen Woning haast 1.500 woningen gebouwd, waarvan een aanzienlijk deel door de jaren heen werd verkocht aan zittende huurders.

Eind 2018 ontstond de sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer Klein-Brabant uit een fusie van Eigen Woning, Gezellige Woningen & Kleine Landeigendom. Woonveer Klein-Brabant is actief in Puurs-Sint-Amands en Bornem, beheert ruim 1.500 huurwoningen, bouwt sociale koopwoningen en biedt sociale leningen aan.

Op 27 juni 2023 werd Woonveer omgevormd tot woonmaatschappij Woonveer Klein-Brabant bv, erkend door de Vlaamse Overheid.

Vanaf 1 juli 2023 beheert Woonveer ook een 50-tal (op de private markt ingehuurde) woningen die voorheen door het sociaal verhuurkantoor vzw Optrek in Puurs-Sint-Amands en Bornem werden beheerd.