HomeOver WoonveerDiensten en medewerkers

Diensten en medewerkers

Directie

De directeur heeft de algemene en dagelijkse leiding over Woonveer Klein-Brabant.

Directeur Bart Smets

Contact

Dienst klantenrelaties

Als kandidaat-huurder of huurder kan je hier terecht voor informatie, inschrijvingen, huur van woningen, huur van garages, betalingen, opzeg en afsluiten contracten, problemen of klachten van sociale aard, betalingsplannen, bemiddeling, controles via huisbezoeken en herhuisvesting bij renovatie,…

Ook als je sociale woning wil kopen of een Vlaamse woonlening wil afsluiten, helpen we je graag verder.

Contact

Medewerkers

 • Lut Verbeeck, diensthoofd klantenrelaties
 • Jessica Van den bossche
 • Kristine Meirsman
 • Lynn Kerremans
 • Maayke Vandeweghe
 • Katleen Van troyen (koopwoningen)
 • Ellen De Boeck, sociale dienst

Technische dienst

Als huurder kan je bij deze dienst terecht voor technische vragen of problemen, herstellingen van defecten en nazicht of onderhoud van installaties, renovatieprojecten, aanvragen voor aanpassingen aan de woning,…

Contact

Medewerkers

 • Sara Lambrecht, hoofd technische dienst
 • Sofie Van Hoeck
 • Dennis Cleymans (werven)
 • Inge Baert
 • Sabine De Smedt
 • Eva Van den Bergh (projecten)
 • Hans Klinckaert (patrimonium)
 • Annick Janssens (woonprospector)

Werkmannen

 • Dirk Paridaens
 • Koen Aerts
 • Paul Van den Brande
 • John Rottiers

Financiële dienst

De financiële dienst verzorgt de boekhouding, staat in voor de betaling van facturen en de financiële opvolging van projecten en verzorgt alle financiële rapporteringen.

Contact

Medewerkers

 • Katie Holbrechts, hoofd financiële dienst
 • Ann Borms
 • Katleen Van troyen

Personeel en organisatie

Deze dienst verzorgt algemene ondersteuning en administratie: personeelsbeleid, ICT, preventiebeleid, externe communicatie…

Contact

Medewerker

Patrick Quintelier, deskundige personeel en organisatie