HomeOver WoonveerBestuur Woonveer

Bestuur Woonveer

Woonveer Klein-Brabant cvba kent 3 bestuursorganen: de algemene vergadering, de raad van bestuur en het directiecomité.

Algemene vergadering

De algemene vergadering is een verplicht orgaan. De belangrijkste bevoegdheden zijn het wijzigen van de statuten, de goedkeuring van de jaarrekening en het benoemen en ontslaan van bestuurders.

De hoofdaandeelhouders van Woonveer Klein-Brabant zijn de gemeente en OCMW van Puurs-Sint-Amands, de gemeente en OCMW van Bornem, de provincie Antwerpen en het Vlaams Gewest. Zij komt minimaal 1 maal per jaar samen. 

Raad van Bestuur

De raad van bestuur stippelt het beleid uit en ziet erop toe dat de dagelijkse werking die beleidslijnen volgt. De raad van bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente Puurs-Sint-Amands en de gemeente Bornem. Jaarlijks legt de raad van bestuur verantwoording af over de werking van het afgelopen jaar aan de Algemene Vergadering van alle aandeelhouders.

De raad kiest onder haar leden een voorzitter.

Huidige samenstelling (sedert januari 2019):

 • De heer              VAN DER TAELEN Ivan, voorzitter
 • De heer              DE BLAISER Raf, ondervoorzitter
 • De heer              BUYST Jürgen, bestuurder
 • Mevrouw           CAERS Tina, bestuurder
 • De heer              COOREMANS Robbe, bestuurder
 • Mevrouw           DE SMEDT Els, bestuurder
 • Mevrouw           HIELEGEMS Silke, bestuurder
 • Mevrouw           SMETS Heidi, bestuurder
 • De heer              VAN AKEN Ivo, bestuurder
 • De heer              VANDEMOORTELE Harold, bestuurder
 • Mevrouw           VAN DEN ABBEELE Muriel, bestuurder
 • De heer              VERMANT Bert, bestuurder
 • Mevrouw           YÜRÜK Nilüfer, bestuurder

De raad van bestuur verkoos een directiecomité samengesteld uit 4 bestuurders en de directeur. Dit directiecomité volgt de dagdagelijkse werking van de huisvestingsmaatschappij op.

Het directiecomité is samengesteld uit:

 • De heer              VAN DER TAELEN Ivan, voorzitter
 • De heer              DE BLAISER Raf, ondervoorzitter
 • De heer              BUYST Jürgen, bestuurder
 • Mevrouw          VAN DEN ABBEELE Muriel, bestuurder
 • De heer             SMETS Bart, directeur (raadgevend)

Elk jaar wordt het jaarverslag van Woonveer Klein-Brabant ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Hieronder kan je het jaarverslag van het voorbije werkjaar bekijken.