HomeOver WoonveerBestuur Woonveer

Bestuur Woonveer

Woonveer Klein-Brabant bv kent 3 bestuursorganen: de algemene vergadering, de raad van bestuur en het directiecomité.

Algemene vergadering

De algemene vergadering is een verplicht orgaan. De belangrijkste bevoegdheden zijn het wijzigen van de statuten, de goedkeuring van de jaarrekening en het benoemen en ontslaan van bestuurders.

De hoofdaandeelhouders van Woonveer Klein-Brabant zijn de gemeente en OCMW van Puurs-Sint-Amands, de gemeente en OCMW van Bornem, de provincie Antwerpen en het Vlaams Gewest. Zij komt minimaal 1 maal per jaar samen. 

Raad van Bestuur

De raad van bestuur stippelt het beleid uit en ziet erop toe dat de dagelijkse werking die beleidslijnen volgt. De raad van bestuur is samengesteld uit 7 vertegenwoordigers van de gemeente Puurs-Sint-Amands en 6 vertegenwoordigers van de gemeente Bornem. Jaarlijks legt de raad van bestuur verantwoording af over de werking van het afgelopen jaar aan de Algemene Vergadering van alle aandeelhouders.

De raad kiest onder haar leden een voorzitter.

Huidige samenstelling (sedert 6 mei 2022):

 • Raf DE BLAISER, voorzitter
 • Liesje PAUWELS, ondervoorzitter
 • Jürgen BUYST, bestuurder
 • Hilde COOLS, bestuurder
 • Robbe COOREMANS, bestuurder
 • Tom De NIJN, bestuurder
 • Els DE SMEDT, bestuurder
 • Jurgen GODDEN, bestuurder
 • Silke HIELEGEMS, bestuurder
 • Els GOEDGEZELSCHAP, bestuurder
 • Ivo VAN AKEN, bestuurder
 • Bert VERMANT, bestuurder
 • Nilüfer YÜRÜK, bestuurder

De raad van bestuur verkoos een directiecomité samengesteld uit 4 bestuurders en de directeur. Dit directiecomité volgt de dagdagelijkse werking van de huisvestingsmaatschappij op.

Het directiecomité is samengesteld uit:

 • Raf DE BLAISER, voorzitter
 • Liesje PAUWELS, ondervoorzitter
 • Jürgen BUYST, bestuurder
 • Ivo VAN AKEN, bestuurder
 • Bart SMETS, directeur (raadgevend)

Elk jaar wordt het jaarverslag van Woonveer Klein-Brabant ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Hiernaast vind je de jaarverslagen van de voorbije werkjaren.