HomeNieuwsartikelProject Woonveer geselecteerd voor Meesterproef 2022 Sociaal Wonen
Project Woonveer geselecteerd voor Meesterproef 2022 Sociaal Wonen

Project Woonveer geselecteerd voor Meesterproef 2022 Sociaal Wonen

Voor de Meesterproef 2022 Sociaal Wonen werd het project Flierke van Woonveer samen met 9 andere projecten in Vlaanderen geselecteerd door de Vlaamse Bouwmeester. Eind dit jaar gaan de jonge en beloftevolle ontwerpers aan de slag om de ontwerpen verder uit te werken.

De meesterproef 2022 Sociaal wonen is een initiatief van de Vlaamse bouwmeester, samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, het platform Kunst in Opdracht en het kabinet van Vlaams minister van Wonen. Met de Meesterproef biedt de Vlaamse Bouwmeester ontwerpers en kunstenaars de kans om een eerste opdracht te realiseren voor een publieke opdrachtgever. Dit jaar staat opnieuw de sociale huisvesting centraal.

Bij de selectie keek de stuurgroep vooral naar de maatschappelijke relevantie van de opgaven en de mate waarin ze kans op vernieuwing bieden. Daarnaast werd gepeild naar de garanties voor realisatie en de bereidheid van de opdrachtgever om actief mee te werken aan de selectie en begeleiding van de ontwerpers en kunstenaars. 

Het project van Woonveer gaat over een mogelijk vervangbouwproject in het binnengebied van de wijk Flierke in het centrum van Puurs. Daarbij zouden de bestaande bejaardenwoningen uit de jaren 70 vervangen worden door nieuwbouw. Woonveer streeft hierbij naar een maximale benutting van het perceel, waarbij de publieke ruimte toch nog steeds het groene hart van de hele wijk blijft.