HomeNieuwsartikelBevroren huurprijzen – niet voor sociale huurwoningen

Bevroren huurprijzen – niet voor sociale huurwoningen

Sinds 1 oktober 2022 bevriest de Vlaamse Regering de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen. Deze regeling geldt alleen voor private verhuring (waaronder ook verhuring via een sociaal verhuur kantoor valt), maar niet voor sociale verhuring via de sociale huisvestingsmaatschappij. 

Een indexering mag niet voor huurwoningen met een EPC-label E of F of voor woningen zonder EPC-attest. Voor woningen met een EPC-label D wordt de indexatie beperkt tot 50%. Bij energiezuinige woningen met een EPC-label A+, A, B of C wijzigt er niets en blijft de mogelijkheid om de huurprijs te indexeren. Deze maatregel is van kracht sinds 1 oktober 2022 en geldt voor één jaar.

De maatregel geldt niet voor verhuringen van sociale huisvestingsmaatschappijen. Voor de huurders van Woonveer blijven de bestaande regels gelden van een (eventuele) jaarlijkse aanpassing op 1 januari. Zoals elk jaar zullen alle huurders hierover eind 2022 een persoonlijke berekening ontvangen.

Zie voor de berekening elders op deze website: